Elektrochemia Ogólna

Urządzenia i akcesoria do elektrochemii ogólnej

Potencjostaty CH Instruments

Produkty firmy CH Instruments to nowoczesne, funkcjonalne urządzenia do pomiarów elektrochemicznych, zapewniające szeroki wachlarz możliwości badawczych. Charakteryzują się dużym wyborem technik elektrochemicznych oraz łatwością obsługi – posiadają intuicyjne, funkcjonalne oprogramowanie.

Potencjostaty Ivium

Do najważniejszych produktów firmy należy platforma potencjostat / galvanostat dostępna w dużej mocy urządzeniu  ogólnego przeznaczenia (IviumStat) i niskiej mocy urządzeniu przenośnym (CompactStat).

Akcesoria elektrochemiczne BASi

Szeroki wybór najwyższej jakości elektrod i cel pomiarowych.