Badanie Korozji

Potencjostaty i akcesoria przeznaczone do badania korozji

Potencjostaty Ivium Technologies

MFC-cell do badań korozji