850e Multi-Range Fuel Cell Test System

Skomputeryzowany system zawierający obciążenie elektroniczne 100W (5/25/50A lub 10/50/100A), nawilżacze, kontrolery przepływu paliwa i utleniacza, kontrolery temperatury oraz układy naboru danych.

Opis

Urządzenia z serii 850e to wielozakresowe systemy do testowania ogniw paliwowych, w szczególności typu PEM/DMFC/DEFC. Są one komputerowo sterowane i zawierają wielozakresowe, programowalne obciążenie elektroniczne, układy sterowania przepływem paliwa, kontrolery temperatur i układy naboru danych. Można je łatwo rozszerzać w zależnosci od potrzeb, dodając potencjostat, analizator impedancyjny, automatyczne uzupełnianie wody w nawilżaczach, dodatkowe kontrolery masy i inne. Seria urządzeń 850e firmy Scribner Associates Inc. jest idealnie dostosowana do badania pojedynczych celi i małych stosów ogniw paliwowych w instytutach badawczych. Przyrząd kontrolowany jest z poziomu komputera z wykorzystaniem oprogramowania FuelCell®. Ich najważniejsze cechy:

 • Wielozakresowe obciążenie elektroniczne:  5/25/50A lub 10/50/100A.
 • Może być stosowany do ogniw PEM do 50 cm2.
 • Sterowany komputerowo poprzez program FuelCell i interfejs GPIB.
 • Nawliżacz anodowy i katodowy wykonany ze stali kwasoodpornej z temperaturą sterowaną komputerowo.
 • Komputerowo sterowana szybkość przepływu w kanałach andowym i katodowym.
 • Ogrzewane linie gazowe.
 • Automatyczna kontola przepłukiwania celi gazem obojętnym.
 • Wykrywanie zaniku ciśnienia reagentów i gazu płuczącego.
 • Tryby pracy: stałoprądowy, stałonapięciowy, stałej mocy.
 • Ciągły pomiar oporu celi.
 • Automatyczne, sprzętowe zabezpieczenie w przypadku przeciążenia, zbyt niskiego napięcia, zbyt wysokiej temperatury obciążenia lub celi pomiarowej.
 • Wysokooporowe wejścia pomiaru napięcia celi i potencjału elektrody odniesienia.
 • New AccessoryHeated Cuffs for cell fixture interconnect fittings
 • Automated humidifier bypass valves
 • 885 PStat : Fuel Cell Potentiostat
 • 880 FRA : Integrated Frequency Resistance Analyzer (FRA) for High Frequency Resistance (HFR) and impedance measurement from 1 mHz to 10 kHz
 • 850 BP : Standard Backpressure module
 • HTBP : High Temperature Backpressure module
 • Auto BP : Automatic Backpressure module
 • Manual and Auto MultiGas modules : Multiple reactant gas selector
 • Reformate gas mixing
 • Pump for liquid reactant fuel cells (+DM)
 • 892e Data Acquisition Expansion System : Additional 8 Voltage and 8 Temperature inputs
 • Dual Area Cell Fixture : Test Fixture for PEM
 • Liquid-Gas Fuel Cell Fixture : Test Fixture for DMFC / Formate Cells
 • DI Water Tank :  Simple solution for pressurized delivery for existing DI/RO water source