Skomputeryzowany system zawierający obciążenie elektroniczne 100W (5/25/50A lub 10/50/100A), nawilżacze, kontrolery przepływu paliwa i utleniacza, kontrolery temperatury oraz układy naboru danych.

> Wyślij zapytanie

Więcej informacji

Urządzenia z serii 850e to wielozakresowe systemy do testowania ogniw paliwowych, w szczególności typu PEM/DMFC/DEFC. Są one komputerowo sterowane i zawierają wielozakresowe, programowalne obciążenie elektroniczne, układy sterowania przepływem paliwa, kontrolery temperatur i układy naboru danych. Można je łatwo rozszerzać w zależnosci od potrzeb, dodając potencjostat, analizator impedancyjny, automatyczne uzupełnianie wody w nawilżaczach, dodatkowe kontrolery masy i inne. Seria urządzeń 850e firmy Scribner Associates Inc. jest idealnie dostosowana do badania pojedynczych celi i małych stosów ogniw paliwowych w instytutach badawczych. Przyrząd kontrolowany jest z poziomu komputera z wykorzystaniem oprogramowania FuelCell®. Ich najważniejsze cechy:

 • Wielozakresowe obciążenie elektroniczne:  5/25/50A lub 10/50/100A.
 • Może być stosowany do ogniw PEM do 50 cm2.
 • Sterowany komputerowo poprzez program FuelCell i interfejs GPIB.
 • Nawliżacz anodowy i katodowy wykonany ze stali kwasoodpornej z temperaturą sterowaną komputerowo.
 • Komputerowo sterowana szybkość przepływu w kanałach andowym i katodowym.
 • Ogrzewane linie gazowe.
 • Automatyczna kontola przepłukiwania celi gazem obojętnym.
 • Wykrywanie zaniku ciśnienia reagentów i gazu płuczącego.
 • Tryby pracy: stałoprądowy, stałonapięciowy, stałej mocy.
 • Ciągły pomiar oporu celi.
 • Automatyczne, sprzętowe zabezpieczenie w przypadku przeciążenia, zbyt niskiego napięcia, zbyt wysokiej temperatury obciążenia lub celi pomiarowej.
 • Wysokooporowe wejścia pomiaru napięcia celi i potencjału elektrody odniesienia.

Opcje

 • Automatyczne zawory obejścia nawilżacza.
 • Zintegrowany analizator impedancyjny (FRA) do pomiarów oporu i analizy impedancyjnej w zakresie od 1 mHz do 10 kHz.
 • Moduł regulacji ciśnienia wstecznego.
 • Moduł automatycznego wyboru z wielu reagentów.
 • Automatyczne uzupełnianie wody w nawilżaczach.
 • Symulacja reformatu.
 • Pompa do paliw płynnych.
 • Dodatkowe kanały naboru danych (temperatura, napięcie) – do 16 kanałów z wykorzystaniem modułu rozszerzeń SAI 892e.

Akcesoria do testowania ogniw paliwowych

Broszura informacyjna 850 E Fuel Cell Test System

Filmy instruktażowe

Publikacje